برچسب: white box testing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست جعبه سفید

نام جعبه سفید این استراتژی به نوعی نمادین می‌باشد، فقط در جهت هماهنگی با جعبه سیاه و حس تضاد به چنین اسمی معروف است، در غیر این‌صورت باید آن را جعبه شفاف یا شیشه‌ای نامید.