برچسب: What Is Defect/Bug Life Cycle

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چرخه حیات باگ در نرم افزار – بخش پایانی

بخش پایانی از بررسی چرخه حیات باگ در نرم افزار

استاندارد

چرخه حیات باگ – بخش دوم

بخش دوم از بررسی چرخه حیات باگ در نرم افزار

استاندارد

چرخه حیات باگ یا نقص

در این پست من درباره این چرخه با شما صحبت خواهم کرد تا شما را از موارد مختلف اشکالات که یک تستر در محیط آزمایش باید با آنها مقابله کند ، آگاه کنم.