برچسب: Walk through

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تکنیک های تست طراحی نرم افزار

تکنیک های طراحی تست ، استانداردهایی از طراحی تست هستند که امکان ایجاد موارد تست سیستماتیک و گسترده را فراهم میکند. این تکنیک ها مبتنی بر مدل های علمی مختلف و تجربه چندین ساله بسیاری از متخصصان QA می باشد.