برچسب: Validation testing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Verification و validation

در این پست به بررسی دو عبارت verification و validation پرداختیم. با ما همراه باشید

استاندارد

Verification و Validation

در این پست به بررسی دو مفهوم Verification testing و Validation testing پرداختیم.