برچسب: sanity testing

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Sanity Testing

Sanity Testing نوعی تست نرم افزار است که پس از دریافت Software Build(با تغییر کوچک در Functionality یا کد) انجام می‌گیرد،