برچسب: Microsoft

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

غول های فناوری نرم افزارهای خود را چگونه تست می کنند؟ – بخش سوم

تیم ها و سازمانهایی که به دنبال جدی گرفتن و یا بهبودی بیشتر و در تلاش برای تست نرم افزار خود هستند ، می توانند با دیدن چگونگی سازماندهی ” Big Boy ” برای فعالیت های تست و تضمین کیفیت خود چیزی یاد بگیرند.