برچسب: bug چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Failure در تست نرم افزار

اگر برنامه تحت شرایط خاص و دارای اشکال و نقص اجرا شود ، سیستم باعث ایجاد نتایج اشتباه شده و باعث خرابی در نرم افزار میشود.