برچسب: معایب تست دستی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست دستی – Manual Testing

یکی از قدیمی ترین و کاملترین روش برای انجام تست نرم افزار ، تست دستی یا Manual Test میباشد. انجام این تست به مهارت و دلسوزی تسترها هم بستگی دارد ، رعایت این مقوله از مهمترین موارد میباشد.