برچسب: مدل وی چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مدل وی (قسمت دوم)

نحوه ی مشارکت تیم تست و تیم توسعه دهنده در مدل وی چگونه است؟
مزایا و معایب مدل وی چیست؟

استاندارد

مدل وی (V Model)

مدل V نیز به عنوان مدل تأیید و اعتبار سنجی (V&V) شناخته می شود. در این مرحله ، هر مرحله از SDLC باید قبل از شروع مرحله بعدی تکمیل شود. این روند، طراحی متوالی همانند مدل آبشار را دنبال می کند.