برچسب: محمدعماد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

ارتباط تیم تست با دیگر تیم ها – بخش دوم

در حوزه تست نرم افزار و فرآیند تولید نرم افزار باید “نقد” را به عنوان یک پوئن مثبت تلقی کرد. این موضوع رو هم باید دانست که هدف تیم تست و تیم توسعه دهنده یکی بوده و باید برای رسیدن به آن هرگونه انتقادی را بپذیرند.

استاندارد

بررسی اجمالی از تیم مهندسی نرم افزار

در این پست به ادامه بررسی نقش های هریک از افراد در حوزه تست نرم افزار پرداخته ایم. با ما همراه باشید

استاندارد

مزایای تست نرم افزار

در این پست به بررسی مزایای تست نرم افزار پرداخته ایم. با ما همراه باشید.