برچسب: تست Soak چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)(قسمت چهارم) soak testing

انواع مشکلاتی که توسط این تست تشخیص داده میشوند چیست؟

انجام این تست (Soak Testing) بسیار مهم بود و اعتبار و پایداری نرم افزار را برای تحمل بار سنگین برای یک دوره طولانی مدت تایید میکند.
و اما موارد زیر در انجام این تست تشخیص داده میشود: