برچسب: تست فانکشنال چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست فانکشنال یا کارکرد (Functional Testing)

نوعی تست نرم افزار است که عملکرد بخش های مختلف سیستم را مورد تست قرار میدهد.
با وارد کردن ورودی، عملکردهای(ویژگی ها) آنها را بررسی و خروجی آنها را تست میکنند. به طور ساده تر با یک ورودی به سیستم یک خروجی دریافت و تست میشود.