برچسب: تست آلفا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست آلفا (قسمت اول)

تست آلفا یک نوع تست پذیرش کاربر (Acceptance Testing) می باشد که قبل از انتشار محصول به مشتری یا کاربران انجام می شود که توسط دولپرها و تسترها انجام می شود.