دسته: مفاهیم

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت پنجم)

خاتمه ی چرخه ی تست

استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت دوم)

برنامه‌ریزی تست (Test Planning)

استاندارد

STLC چیست؟ (مقدمه)

چرخه حیات تست نرم‌افزار (STLC) به صورت دنباله‌ای از فعالیت‌های انجام شده برای انجام تست نرم‌افزار تعریف می‌شود.

استاندارد

اصول تست نرم افزار / عقیده نادرست

قواعد و اصول فقط برای کتاب ها و مقالات است و در عمل استفاده نمی شود

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت ششم)

 تست زودهنگام

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت پنجم)

نبودن اشکال

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت چهارم)

فرایند تست فقط وجود داشتن اشکالات را نشان می دهد

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت سوم)

پارادوکس حشره کش

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت دوم)

خوشه بندی عیب ها

استاندارد

اصول تست نرم افزار (قسمت اول)

تست کامل ممکن نیست