چرخه حیات باگ در نرم افزار – بخش پایانی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Duplicate : در این مرحله اگر یک باگ دومرتبه تکرار شود و یا اینکه مفهوم دو باگ یکی باشد ، تستر وضعیت را به Duplicate تغییر میدهد.
Reject : اگر دولپر احساس کند باگی که تستر گزارش کرده است باگ نیست ، دولپر وضعیت باگ را به Reject تغییر میدهد.
Deferred : معمولا ممکنه باگها بخاطر اینکه زیاد در اولویت قرار ندارند ، در نسخه های Release بعدی برطرف نشوند و در این حالت دولپر وضعیت باگ رو به Deferred تغییر دهد.
Not a bug : اخرین وضعیتی که یک باگ میتواند داشته باشد این است که ممکنه باگی که گزارش شده اصلا باگ نباشد در این اینجا دولپر وضعیت باگ را به Not a bug تغییر میدهد.

#تست_اپ
#آموزش_تست_اپلیکیشن
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ-اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وبسایت
#تست_نرم_افزار_موبایل
#تستر_کینگ
#تسترکینگ
#تست_سایت
#محمدعماد
#چرخه_حیات_باگ
#چرخه_حیات_نقص
#چرخه_حیات_باگ_نقص
#what_is_bug_life_cycle
#what_is_defect_life_cycle
#what_is_bug_life_cycle_in_software_testing
#what_is_defect_life_cycle_in_software_testing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *