تکنیک های تست طراحی نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تکنیک های مختلف برای تست طراحی چیست؟

تکنیک های طراحی تست ، استانداردهایی از طراحی تست هستند که امکان ایجاد موارد تست سیستماتیک و گسترده را فراهم میکند. این تکنیک ها مبتنی بر مدل های علمی مختلف و تجربه چندین ساله بسیاری از متخصصان QA می باشد. تکنیک های طراحی تست را میتوان به دو بخش تکنیک تست طراحی استاتیک و روش تست طراحی پویا تقسیم بندی کرد.

تکنیک تست طراحی استاتیک

این تکنیک شامل تست برنامه است بدون اجرای کد یا برنامه نرم افزاری است. بنابراین این تست استاتیک با تضمین کیفیت ، شامل بررسی و ممیزی کد و سایر اسناد طراحی سروکار دارد. این تکنیک ها را میتوان به دو صورت انجام داد ؛ تست استاتیک به صورت دستی و یا تست استاتیک با استفاده از ابزارها.

  • تکنیک های تست استاتیک به روش دستی

Walk through : گام به گام تمامی اسناد مورد نیاز و طراحی توسط نویسندگان آنها ، به منظور پیدا کردن نقایص و یا هر قطعه گمشده در اسناد را مرور کنید.

Informal reviews : همانطور که از نام آن پیداست ، یک بازبینی غیر رسمی توسط شخص و بدون هیچگونه پروسه و مستندی انجام شده است.

Technical reviews : این تکنیک شامل بازنگری رویکردهای فنی مورد استفاده در طی فرآیند توسعه است.

Audit : این تکنیک به منظور ارزیابی رسمی از انطباق فرآیندها و روش های مختلف با استاندارها و مقررات است. به طور کلی این تکنیک توسط یک تیم یا شخص خارجی یا مستقل انجام میشود.

Inspection : بازرسی یک فرایند رسمی و مستند برای بررسی اسناد مختلف توسط کارشناسان یا متخصصان آموزش دیده است.

Management review : این تکنیک به منظور بررسی روی اسناد مختلف مدیریتی مانند برنامه های مدیریت پروژه ، برنامه های تست ، برنامه های مدیریت ریسک و … انجام میشود.

  • تکنیک های تست استاتیک با استفاده از ابزارها

Static analysis of code : تکنیک های تجزیه و تحلیل ایستایی برای ارزیابی کد منبع با استفاده از ابزارها.

compliance to coding standard : در این تکنیک سازگاری کد با استانداردهای مختلف کدگذاری را ارزیابی میکند.

Analysis of code metrics : از این تکنیک برای تجزیه و تحلیل استاتیک استفاده می شود ، در این ارزیابی ها معیارهای مختلفی مانند خطوط کد ، پیچیدگی ، پوشش کد و … نیاز است.

تکنیک تست طراحی بصورت دینامیکی

این تکنیک شامل تست همراه با اجرای سیستم تحت تست است. در این روش ، تست کننده داده های ورودی را به برنامه ارائه میدهد و انها را اجرا میکند تا نیازهای عملکردی و غیرعملکردی مختلف انها را تایید کند.

Specification based : این تکنیک ها را هم میتوان به عنوان تست جعبه سیاه یاد کرد. این تست بر اساس مشخصات سیستم مورد تست بدون دانستن معماری داخلی آن انجام میشود.

انواع مختلفی از این تکنیک ها عبارتند از :

Equivalence partitioning , Boundary value analysis , Decision tables , Cause-effect graph , State transition testing , Use case testing.

Structure based : این تکنیک ها را هم میتوان به عنوان تست جعبه سفید یاد کرد. در این تکنیک ها ، دانش کد یا معماری داخلی سیستم برای انجام تست مورد نیاز است.

انواع مختلفی از این تکنیک ها عبارتند از :

Statement testing , Decision testing/branch testing , Condition testing , Multiple condition testing , Condition determination testing , Path testing

Experienced based : در این تکنیک همانطور که از نام آن پیداست به هیچ تست سیستماتیک و جامعی نیاز ندارند. انجام این تکنیک ها کاملا مبتنی بر تجربه تستر است. دو روش رایج برای انجام این تکنیک وجود دارند : Adhoc testing  و exploratory testing

 

مشاوره رایگان
0991-1001037
#تست_اپ
#آموزش_تست_اپلیکیشن
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ_اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وب_سایت
#تست_نرم_افزار_موبایل
#تستر_کینگ
#تسترکینگ
#تست_سایت
#تست_وبسایت
#تست_وب_سایت
#محمدعماد
#Walk_through
#Informal_reviews
#Technical_reviews
#Audit
#
Inspection
#Management_review

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *