Verification و Validation

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Verification testing چیست؟

این تست به منظور ارزیابی یک محصول نرم افزاری مطابق الزامات ، مشخصات ، یا شرایط تحمیلی و … انجام میشود.

به منظوری دیگر این تست این اطمینان را به ما میدهد که محصول ما با توجه به شرایط و مشخصات طراحی شده است یا خیر؟! و همچنین به این سوال نیز پاسخ میدهد که ، آیا ما نرم افزارمان را درست میسازیم؟

این تست را می توان به استفاده از مدل V بهتر میتوان نشان داد.

تستر کینگ

همانطور که از شکل بالا مشخص است ؛ باید برای تولید یک نرم افزار مراحل Requirement Specifications ، High Level ، Detail Design ، program Specification تا مرحله برنامه نویسی انجام شود.

Validation testing چیست؟

این تست به منظور مطمئن شدن از این است که محصول نرم افزاری ما ، خدمات و یا سیستم پاسخگوی نیاز مشتریان و کاربران باشد.

این فرآیند ارزیابی نرم افزار در طی توسعه و یا در پایان توسعه نرم افزار برای تعیین این است که آیا الزامات مشخص را برآورده میکند یا خیر؟

این تست را می توان به استفاده از مدل V بهتر میتوان نشان داد.

تستر کینگ

همانطور که از شکل بالا مشخص است ؛ بعد از انجام فعالیت برنامه نویسی به ترتیب تست های Unit ، Integration ، System و User Acceptance بر روی نرم افزار انجام خواهد شد. به این فرآیندی تستی Validation testing می گویند. برای تایید این تست باید در تمامی مراحل تست بی خطا باشیم و به طور صحیح آنها را بگذرانیم.

 

مشاوره رایگان
0991-1001037
#تست_اپ
#آموزش_تست_اپلیکیشن
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ_اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وب_سایت
#تست_نرم_افزار_موبایل
#تستر_کینگ
#تسترکینگ
#تست_سایت
#تست_وبسایت
#تست_وب_سایت
#Verification_testing
#Validation_testing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *