برچسب: Usability Testing چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Usability Testing – قسمت دوم

روش هایی از انجام تست Usability

۲ روش برای انجام این تست وجود دارد که شامل موارد زیر میباشد :

Laboratory Usability Testing
Remote Usability Testing

استاندارد

Usability Testing – قسمت اول

این تست به این معناست که فضای نرم افزاری ما برای کاربران مورد پسند و استفاده از آن راحت باشد.