برچسب: STLC چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت سوم)

بخش های مختلف قالب کلی test plan

استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت دوم)

برنامه‌ریزی تست (Test Planning)

استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت اول)

تحلیل نیازمندی‌ها (Requirement Analysis)

استاندارد

STLC چیست؟ (مقدمه)

چرخه حیات تست نرم‌افزار (STLC) به صورت دنباله‌ای از فعالیت‌های انجام شده برای انجام تست نرم‌افزار تعریف می‌شود.