برچسب: soak تست چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)(قسمت سوم) soak testing

Soak Testing نوعی از تست عملکرد یا همان Performance Testing می باشد که نرم افزار تحت اعمال بار (Load Test) تست میکند و درست اجرا شدن نرم افزار را تایید میکند. چرا باید این تست را انجام دهیم؟ انجام این تست بسیار ضروری و مهم است و به منظور شناسایی و تقویت مسائل احتمالی مثل