برچسب: Inspection

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

بازرسی در تست نرم افزار

در این پست به بررسی موضوع بازرسی در تست نرم افزار پرداخته ایم.

استاندارد

تکنیک های تست طراحی نرم افزار

تکنیک های طراحی تست ، استانداردهایی از طراحی تست هستند که امکان ایجاد موارد تست سیستماتیک و گسترده را فراهم میکند. این تکنیک ها مبتنی بر مدل های علمی مختلف و تجربه چندین ساله بسیاری از متخصصان QA می باشد.