برچسب: چند سناریو تست اپلیکیشن های موبایل

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چند سناریو تست حیاتی برای برنامه های Android و IOS — قسمت دوم

موبایل ها و برنامه های موبایل روز به روز و به سرعت در حال توسعه هستند. از آنجا که دستگاه ها و فرم سیستم عامل ها طی چند ماه راه اندازی می شوند ، بنابراین برنامه نویسان سعی میکنند با ارائه برنامه های جدید در هفته از سرعت آن آگاه شوند.

استاندارد

چند سناریو تست حیاتی برای برنامه های Android و IOS — قسمت اول

موبایل ها و برنامه های موبایل روز به روز و به سرعت در حال توسعه هستند. از آنجا که دستگاه ها و فرم سیستم عامل ها طی چند ماه راه اندازی می شوند ، بنابراین برنامه نویسان سعی میکنند با ارائه برنامه های جدید در هفته از سرعت آن آگاه شوند.