برچسب: چرخه حیات باگ چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چرخه حیات باگ یا نقص

در این پست من درباره این چرخه با شما صحبت خواهم کرد تا شما را از موارد مختلف اشکالات که یک تستر در محیط آزمایش باید با آنها مقابله کند ، آگاه کنم.