برچسب: پوشش کد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست واحد چیست؟

نوعی تست نرم افزار است که در آن واحد ها یا اجزای یک نرم افزار تست می شوند. هدف این است که تأیید کنیم که هر واحد کد نرم افزار مطابق آنچه انتظار می رود انجام دهد.