برچسب: مزایا_معایب_Usability_test

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Usability Testing – قسمت دوم

روش هایی از انجام تست Usability

۲ روش برای انجام این تست وجود دارد که شامل موارد زیر میباشد :

Laboratory Usability Testing
Remote Usability Testing