برچسب: قسمت دوم مدل وی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

مدل وی (قسمت دوم)

نحوه ی مشارکت تیم تست و تیم توسعه دهنده در مدل وی چگونه است؟
مزایا و معایب مدل وی چیست؟