برچسب: قسمت اول از تست Usability

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Usability Testing – قسمت اول

این تست به این معناست که فضای نرم افزاری ما برای کاربران مورد پسند و استفاده از آن راحت باشد.