برچسب: ساختار نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست دود نرم افزار (Smoke testing)

تست دود (Smoke Testing) یک تست مقدماتی است که بر روی ساخت (Build) اولیه نرم افزار انجام می شود تا ثبات و آمادگی نرم افزار را برای بررسی روند و فعالیت های بعدی تست مورد بررسی قرار دهد.