برچسب: زمان تست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

چه زمانی تست شروع می شود؟

در طول چرخه عمر توسعه نرم افزار (Software Development Life Cycle) که به آن SDLC گفته می‌شود، تست آغاز شده و تا استقرار نرم افزار به طول می‌انجامد.