برچسب: تست Non functional قسمت دوم

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست Non_Functional (قسمت دوم)

پارامترهای تست Non Functional
۱- Security(امنیت): این پارامتر تعریف می‌کند که چگونه یک سیستم از حملات عمدی و ناگهانی از منابع داخلی و خارجی محافظت می‌شود. این پارامتر از طریق تست امنیت، تحت تست قرار می‌گیرد.