برچسب: تست کارایی چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)

در زمینه تست نرم افزار ، یکی از جنبه های اصلی که کارایی یک محصول را پس از انتشار (Release) آن تضمین می کند ، ارزیابی آن تحت تست عملکرد (کارایی) می باشد.