برچسب: تست پلن

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

استراتژی تست نرم افزار

استراتژی تست به معنای “چگونه قصد دارید برنامه را تست کنید؟” می باشد و باید هنگام تست برنامه ، مراحل یا استراتژی دقیقی را که می خواهید دنبال کنید ذکر کنید.

استاندارد

STLC چیست؟ (قسمت پنجم)

خاتمه ی چرخه ی تست