برچسب: تست پذیرش چیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست پذیرش نرم افزار (Acceptance Testing)

این نوع تست توسط کاربران نهایی همزمان با تیم تست انجام می شود تا عملکرد تمام اپلیکیشن ارزیابی شود.