برچسب: تست دیجیکالا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

Verification و Validation

در این پست به بررسی دو مفهوم Verification testing و Validation testing پرداختیم.