برچسب: تست خیساندن

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)(قسمت چهارم) soak testing

انواع مشکلاتی که توسط این تست تشخیص داده میشوند چیست؟

انجام این تست (Soak Testing) بسیار مهم بود و اعتبار و پایداری نرم افزار را برای تحمل بار سنگین برای یک دوره طولانی مدت تایید میکند.
و اما موارد زیر در انجام این تست تشخیص داده میشود:

استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)(قسمت سوم) soak testing

Soak Testing نوعی از تست عملکرد یا همان Performance Testing می باشد که نرم افزار تحت اعمال بار (Load Test) تست میکند و درست اجرا شدن نرم افزار را تایید میکند. چرا باید این تست را انجام دهیم؟ انجام این تست بسیار ضروری و مهم است و به منظور شناسایی و تقویت مسائل احتمالی مثل