برچسب: تست بدون ساختار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست Ad-hoc

Ad hoc testing
این تست معمولا برای شکستن سیستم و از روش های غیر متعارف برای انجام آن استفاده میشود.