برچسب: تست بتا چیست؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

بتا تست

تست بتا هم چنین بعنوان تست میدانی از آن یاد می شود و تست بتا قبل از انتشارمحصول انجام می شود.