آموزش تست نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آموزش تست

آموزش انواع تست اپلیکیشن ، سایت و گیم :

  • Functional Testing
  • Non Functional Testing
  • Automation Testing

به صورت دوره های حضوری توسط افراد مجرب تیم تسترکینگ برگزار میگردد.

image