بلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

تست کارایی (Performance Testing)

در زمینه تست نرم افزار ، یکی از جنبه های اصلی که کارایی یک محصول را پس از انتشار (Release) آن تضمین می کند ، ارزیابی آن تحت تست عملکرد (کارایی) می باشد.

استاندارد

تست Non_Functional (قسمت دوم)

پارامترهای تست Non Functional
۱- Security(امنیت): این پارامتر تعریف می‌کند که چگونه یک سیستم از حملات عمدی و ناگهانی از منابع داخلی و خارجی محافظت می‌شود. این پارامتر از طریق تست امنیت، تحت تست قرار می‌گیرد.

استاندارد

تست Non_Functional

تست Non-Functional یا غیرکارکردی به عنوان یکی از انواع تست نرم‌افزار شناخته می‌شود که برای بررسی جنبه‌های غیرکارکردی(Performance, Usability, Reliability و غیره) یک اپلیکیشن نرم‌افزاری تعریف شده است.

استاندارد

تست فانکشنال یا کارکرد (Functional Testing)

نوعی تست نرم افزار است که عملکرد بخش های مختلف سیستم را مورد تست قرار میدهد.
با وارد کردن ورودی، عملکردهای(ویژگی ها) آنها را بررسی و خروجی آنها را تست میکنند. به طور ساده تر با یک ورودی به سیستم یک خروجی دریافت و تست میشود.

استاندارد

Smoke Testing VS Sanity Testing: تفاوت

۱- تست دود بر روی ساختار (Build) اولیه ی محصول انجام می شود.
۲-  ساختار (Build) نرم افزار برای آزمایش در این نوع تست می تواند پایدار یا ناپایدار باشد.

استاندارد

Sanity Testing

Sanity Testing نوعی تست نرم افزار است که پس از دریافت Software Build(با تغییر کوچک در Functionality یا کد) انجام می‌گیرد،

استاندارد

تست دود نرم افزار (Smoke testing)

تست دود (Smoke Testing) یک تست مقدماتی است که بر روی ساخت (Build) اولیه نرم افزار انجام می شود تا ثبات و آمادگی نرم افزار را برای بررسی روند و فعالیت های بعدی تست مورد بررسی قرار دهد. 

استاندارد

بتا تست

تست بتا هم چنین بعنوان تست میدانی از آن یاد می شود و تست بتا قبل از انتشارمحصول انجام می شود.

استاندارد

تست آلفا (قسمت دوم)

از نکات مهم در این تست می‌توان گفت که طول دوره تست آلفا، بیشتر از تست بتاست که به طور متوسط ۳ تا ۵ برابر تست بتا طول می‌کشد

استاندارد

تست آلفا (قسمت اول)

تست آلفا یک نوع تست پذیرش کاربر (Acceptance Testing) می باشد که قبل از انتشار محصول به مشتری یا کاربران انجام می شود که توسط دولپرها و تسترها انجام می شود.