تست کیس بخش پایانی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
تست کیس – بخش پایانی
Test data : در این مرحله تست مورد استفاده در مراحل را مشخص میکنیم.
Expected Result : به معنای نتیجه مورد انتظار ، که در این مرحله انتظار میرود پس از اجرا تست یک نتیجه درست داشته باشیم.
Actual Result : به معنای نتیجه واقعی بعد از انجام مراحل تست میباشد.
Status : این مرحله به معنای وضعیت و نتیجه تست میباشد. در این مرحله میتوانیم با مقایسه کردن نتایج واقعی و مورد انتظار تست کیس را قبول و یا رد کنیم.
Tester name : در این بخش میبایست نام کسی که تست را روی نرم افزار انجام داده است ، نوشته شود.
مواردی که باید در نوشتن تست کیس رعایت شوند عبارتند از :
Test case ID ، Module ، Priority ، Description ، Pre-requisites ، Test Steps ، Test Data ، Expected Result ، Actual Result ، Status و Test Executed by
#تست_اپ
#آموزش_تست_نرم_افزار
#تست_اپلیکیشن
#تست_نرم_افزار
#تست_اپ_اندروید
#تست_اپ_آی_او_اس
#تست_وبسایت
#تست_نرم_افزار_موبایل
#تستر_کینگ
#تسترکینگ
#تست_سایت
#محمدعماد
#تست_کیس
#what_is_test_case
#test_case

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *